Mã màu gỗ

Bảng mã màu gỗ Melamine tiêu chuẩn của Nội thất Hòa Phát dành cho các sản phẩm, bàn làm việc, bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bàn họp…

Bảng mã màu gỗ Hòa Phát